Сдружението на предприемачите посочи пропуски в уредбата и администрирането на проекти с евросредства
19 юни : 16:10  от admin

Как средствата от кохезионната политика помагат за развитието на регионите и за подобряване на качеството на живот на гражданите обсъдиха експерти от държавната и местната власт на местната конференция "Европа в България: Общо бъдеще", която се състоя днес в Националния пресклуб на БТА в Пазарджик. Участниците дискутираха проектите, осъществени със средства от предходния програмен период. Проектът "Европа в България: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

ivan_nedelchev.jpg
Във време на преодоляване на предизвикателствата от една нова реалност, мисленето в следващия програмен период трябва да бъде различно, заяви областният управител на Пазарджик Трендафил Величков, който откри конференцията. Той поздрави БТА като най-добрия транслатор на европейските идеи и медията, на която вярват много хора. Важните хора в този процес са експертите, инвестирайте в хора, които могат да докарат не само Европа в България, а България да заеме достойното си място в Европа, посочи Величков. Областният управител поздрави и представителите на Сдружението на предприемачите за тяхната активност и работата им по европроекти.
В област Пазарджик през програмния период 2014 – 2020 година са изпълнени 1621 европейски проекти, като безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е за над 315 милиона лева. Данните съобщи управителят на Областния информационен център (ОИЦ) Радослав Пешалов. Най-много средства са получили бенефициенти от община Пазарджик – близо 130 милиона лева БФП при 717 сключени договора.
Представители на общините Пазарджик, Лесичово, Панагюрище и Брацигово представиха свои проекти за подобряване на инфраструктурата, на градската среда, ремонти на читалища, ВиК проекти и проекти със социална и културна насоченост.
Необходимо е уеднаквяване на прилагането на нормативната уредба и постановленията на Министерския съвет (МС) от администрацията на различни министерства по отношение администриране на работата за европроекти. Това заяви Иван Неделчев, председател на Управителния съвет на Сдружение на частните предприемачи и работодатели и посочи примери, в които бизнесът се сблъсква с противоречиво тълкуване от страна на различни министерства по отношение на министерски постановления, касаещи изпълнения на проекти. Иван Неделчев представи на форума дейността на сдружението, проблемите и перспективите пред работодателите от област Пазарджик.
По-голяма част от членовете на сдружението са активни по програма „Иновации и конкурентоспособност“ и имат изпълнени проекти за подобряване производствения капацитет на предприятията, за повишаване на енергийната ефективност, за разработване иновативни продукти, услуги, платформи, информира Иван Неделчев. Според него сдружението на предприемачите е активно и по програма „Морско дело и рибарство“, по която се реализира проект „Бизнесът на Пазарджик“, който да представи в онлайн пространството бизнес субекти от община Пазарджик.
Председателят на работодателското сдружение отправи конкретни препоръки относно администрирането на работата по европроекти. Относно уеднаквяване прилагането на нормативната уредба, Иван Неделчев посочи като пример постановление на МС 160 от 2016 г., в което има процедури за определяне на изпълнител с публична покана. Има доста противоречиво тълкуване на постановлението при неговото прилагане от различни министерства, смята Неделчев. Според него липсва единен разработен документ с подробности за неговото прилагане и детайли. Като пример Неделчев дава условието в постановлението, че при услуги и активи до 30 000 лева процедурата е без търг, а само с две оферти. Според него Министерството на икономиката спазва това изискване, а от Държавен фонд „Земеделие“ се изисква за услуги над 900 лева провеждане на процедура за избор на изпълнител. В същото постановление е посочено обявата за търга да бъде в информационния портал минимум 7 дни. Министерство на икономиката спазва това изискване, докато ДФЗ при програмата за Морско дело е поставила изискването от 21 дни.
Необходимо е ясно разписване и подробна нормативна уредба при прилагане на европейски средства за всички, смята Неделчев. Той отправи препоръка да отпадне изискването от бенефициентите на информация, която може да се провери служебно, а съответните служители да извършват проверките.
Председателят на сдружението препоръча още да не се прави смяна на експерти при всяка промяна на властта.

 


Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png