РЕАЛ-М ЕООД


Дейност: “РЕАЛ – М” ЕООД е създадено през 1995 г.
Фирмата е специализирана в проектиране на производствени, обществени, жилищни и туристически сгради; строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство; доставка и продажба на строителни  материали, конструкции и съоръжения; търговия с недвижими имоти.
“РЕАЛ – М” ЕООД притежава съвременен машинен парк и производствена база: багери, кранове, самосвали, модерен арматурен двор, дърводелски цех, цех за заготовка на метални конструкции и др.
През октомври 2005 г. е сертифицирана от “СЖС България” ООД по международния стандарт по качество ISO 9001:2000.
“РЕАЛ – М” ЕООД е член на „Камарата на строителите в България”.  Регистрирана е в Централния професионален регистър на строителя с Протокол 12/12.01.2008 г. за изпълнение на строителство от ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС с приоритет на групата строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

Адрес: 4400 Пазарджик,  
ул. „Свети Иван Рилски” 2,  
тел. + 359 34 44 59 40,факс: + 359 34 44 57 06,
e-mail: office@real-m.eu
http://www.realmbg.com/
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png