АРГУС ООД


Дейност:  Денонощна Физическа охрана
 
Фирма „Аргус” ЕООД  предлага услуги, които  включват денонощна, почасова въоръжена или неовъоръжена охрана на отделни обекти и намиращите се в тях материални ценности, имущество, стоки, оборудване, информация и др. Подходяща е за битови, административни, промишлени, търговски, банкови и др. обекти, независимо от техните мащаби. Осъществява се от специално обучени за тази дейност служители, чиито лични качества и подготовка са съобразени със спецификата на обекта, който охраняват. В зависимост от изпълняваните задачи, охранителите разполагат с подходящо оборудване – моторни превозни средства, униформено и защитно облекло с отличителни знаци на фирмата, устройства за бърза комуникация, огнестрелно или газово оръжие, детектори за метал, мобилно осветление, помощни средства за самоотбрана и задържане на нарушители.
Служителите са подготвени за действия в ситуации с различна степен на сложност, при спазване на изискванията на Закона за частна охранителна дейност. Физическата охрана се предлага както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.
 
Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:
•    Съобразени със Закона за частната охранителна дейност.
•    В зависимост от предпочитанията на клиента.


Адрес:  гр. Пазарджик, ул. „Гурко” 2
Производствени / Търговски бази:  На цялата територия на Област Пазарджик
Лице за контакт:  Стоян Иванов
Тел.: 359 887 648927

Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png