ДЕ ПЛЮС ЕООД


depluslogo2.jpg

Отрасъл: застраховане/финанси


Съдадено на 31.10.2007г.  С решение №162 - ЗБ / 01.01.2008 на Комисията за финансов надзор е вписано в регистъра на Застрахователните брокери по чл.30 ал.1 т.9 от Закона за комисията по финансов надзор.

Членува в Асоциацията на застрахователните брокери в България

Адрес:d_sabev.jpg
     ЗБ "Де Плюс" ЕООДгр.Пазарджик,
     ул."ИванВазов" №14, ет.4, офис №22,
     тел/факс 034 44 37 99,
     e-mail: deplus@mail.bg
     http://www.deplus.bg

Лице за контакт:
Димитър Събев – управляващ собственик
d.sabev@deplus.bg


     Insurance Broker "DE PLUS"Ltd, 14, Ivan Vazov str.,
fl. 4 office 22,  4400  PazardzhikBulgaria
tel/fax + 359 34 44 37 99
Mobile +359 888 511 458 e-mail:deplus@mail.bg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png