ХЕБЪРСТРОЙ ООД

hebarstroy_logo.jpgДейност:  Строително монтажни работи, проучване, проектиране и изграждане на всякакви строителни обекти; Производство и продажба на стоманобетонови елементи, бетонови изделия, бетонови и варови разтвори;

Фирма „Хебърстрой” ООД  е правоприемник на строително монтажен комбинат гр. Пазарджик и работи като търговско дружество от 1989 год., като от м. Октомври 2000 г. е приватизирана със 100% частно участие и предмет на дейност:

- Строително монтажни работи, проучване, проектиране и изграждане на всякакви строителни обекти;
- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Производство и продажба на стоманобетонови елементи, бетонови изделия, бетонови и варови разтвори;
- Лабораторен контрол и изпитване на строителни материали от лицензирана строителна лаборатория, търговия със всякакъв вид строителни материали.

Редовен член  на Българска Строителна Камара. Като утвърден, с име, производител на бетонови и варови разтвори и заготовка арматура имаме косвено участие във повечето обекти изграждани в гр.Пазарджик и региона.

Производствената листа на фирмата включва производство на бетонови тръби Ф 600, Ф800 и Ф1000, кухи бетонни тела за зидария,  улеи,  пътни ивици, бордюри, тротоарни плочи и др.

hebarstoi.jpgОт 2007 година е в  експлоатация нова поточна линия за вибропресовани изделия, което увеличи производствената листа с 10 вида елементи за улични и тротоарни настилки, както и производство на бетонови тухли в 3 размера. Фирмата произвежда  бетонови изделия, елементи за облицовка на канали и различни специфични продукти  по индивидуална заявка. Дружеството разполага със собствена производствена база на 50 000 кв.м площ, включваща:
- Арматурен цех с писти за производство на стоманобетонови елементи и бетонови изделия , площадкови портални кранове;
- Два Бетонови центъра с капацитет - производство на 500 м3 бетон на ден;
- Варово стопанство с капацитет - производство на 80 м3 варов разтвор на ден;
- Цех за производство на вибропресовани изделия с БЦ към него- машина "Schlosser-Pfeiffer"  с производителност 800 М2/ден
- Складови площи – открити и закрити;
- Дърводелска работилница;
- Лаборатория за изпитване, акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2001 от БСА гр.София – сертификат рег.№ 25-ЛИ(17) Строителната лаборатория обслужваща освен собственото производство и производство на клиенти от целия Пазарджишки регион – гр.Батак, гр.Пещера, гр.Септември; Костенец
- Дружеството разполага с богат автопарк - лека и тежка строителна механизация включваща : Фадромаи,  Бетонпомпи – 2броя,  Бетоновози  3, 4 и 6 м3,  Автокран КС 3571, самосвали, бордови коли, гондоли.

Адрес:  Гр. Пазарджик, ул. „Гурко” 2, ет. 3
Производствени / Търговски бази:  гр. Пазарджик, ул. Синитиевска” №9, Промишлена зона
Лице за контакт: Иван Иванов
Тел.: +359 887 41 85 58; +359 34 443 722
 
hebarstroi2.jpg
 
hebarstoi3.jpg
 
 
 
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png