ХЕБЪРСТРОЙ ООД


hebarstroy_logo.jpgДейност:
- Строително монтажни работи, проучване, проектиране и изграждане на всякакви строителни обекти; Покупка ,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Производство и продажба на стоманобетонови елементи, бетонови изделия, бетонови и варови разтвори;
- Лабораторен контрол и изпитване на строителни материали от лицензирана строителна лаборатория, търговия със всякакъв вид строителни материали.

 „Хебърстрой“ е правоприемник на Строително монтажен комбинат (СМК) гр.Пазарджик и работи като търговско дружество от 1989 год., като от м.октомври 2000 год. е приватизирана със 100% частно участие

„Хебърстрой“ членува в Българска Строителна Камара.

Дружеството разполага със собствена производствена база на 50 000 кв.м площ , включваща:
- Арматурен цех с писти за производство на стоманобетонови елементи и бетонови изделия , площадкови портални кранове;
- Два Бетонови центъра с капацитет - производство на 500 м3 бетон на ден;
- Варово стопанство с капацитет - производство на 80 м3 варов разтвор на ден;
- Цех за производство на вибропресовани изделия

Адрес: Пазарджик, ул. "Гурко" №2
Телефон:+359 (034)44-37-22
Факс:    +359 (034) 44-44-03
EMail:    officehebarstroy@mail.bg
www.hebarstroy.com
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png