ИЛМА-ИЛ ООД


ilma_kok6ki.jpgДейност: Птицеферма  «ИЛМА» край Пазарджик реализира годишно над 22 милиона броя яйца. Във фермата се отглеждат близо 100 хиляди носачки.

През 2008 г на територията на птицефермата са реализирани успешно два проекта по САПАРД на обща стойност над 2 млн. лева. Проектите са за нова сграда на птицефермата и за ферма за подрастващи пилета. Внесеното от Испания оборудване на Zukami е за 50 хиляди броя подрастващи пилета.На всеки четири месеца във фермата за подрастващи се зарежда ново попълнение, а отгледаните пилета отиват във фермата за носачки.

Адрес: 4400 Пазарджик,
ул. Цар Самуил 14,
Тел.: 034 446158;
Факс: 034 446158;
e-mail: ilma96@abv.bg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png