ЕМИР-99 ООД


emir3.jpgДейност:
  Специализирано строителство. Инженерни съоръжения. Електромонтаж, изграждане и ремонт на всички видове елсъоръжения и инсталации високо и ниско напрежение, водоснабдяване и канализация. Капково напояване и строителство.


Адрес:
     Пазарджик, 4400,
     ул. Пловдивска 3, ет. 3
     тел. 034/44 63 79,
     факс 034/44 29 60
     Мобилен: 088/923 57 56
     E-mail: emir99@cybcom.net

     Пазарджик, 4400,
ул. Димчо Дебелянов 35 - складова база, тел. 034/44 28 70
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png