ПЪТСТРОЙ ООД


Дейност: Дружеството е създадено през 1997 год. С предмет на дейност:  всички видове строителни дейности:
-производство, продажба и полагане на всички видове асфалтови смеси;
-изпълнение на всички видове пътно-строителни дейности – ново строителство, рехабилитация на пътни настилки, основен и текущ ремонт на пътища и улици (вкл. текущо и зимно поддържане);
-изграждане и ремонт на пътни съоръжения;
-изграждане на инфраструктурни обекти (вкл. водоснабдяване и канализация)
Отрасъл: Строителство

Член на     Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ (за изпълнение на строежи с обхват от Втора, Четвърта и Пета група.

Адрес на регистрация: 4400, гр. Пазарджик, ул. „Веслец” № 11
Офис: Асфалтова база “ТОПОЛНИЦА” гр. Пазарджик
Тел. 034 / 44 27 47, факс: 034 / 44 27  47,  
E-mail:  patstroipz@abv.bg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png