Съобщения

 На 25.11.2013г. в Комплекс "Фазанарията" от 18.00 часа ще се състои Общо събрание на Сдружението.
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png