"МАРИЦА 2007" ООД

 
 МАРИЦА 2007 ООДМАРИЦА 2007 ООД е фирма лидер в селскостопанския отрасъл и извършва услугите си на територията на Пазарджик и региона. Дружеството развива своята основна икономическа дейност в областта на селското стопанство. Специализирана е в зърнопроизводството и по-специално на зърнено-житни  и маслодайни култури.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция. Отглежда пшеница, царевица и слънчоглед.

Продукцията, която произвежда компанията, е с изключително високо качество и най-добри възможни показатели. Работи висококонтролирано, с цел всяка обработка да бъде извършвана по правилният начин и навреме, което от своя страна довежда до високи показатели на реколтата.

Мaрица 2007 спазва всички европейски стандарти и изисквания, което е гаранция за висококачествена продукция. Дружеството разполага с професионално квалифициран работен екип, който извършва дейностите си с висока прецизност.

Фирмата работи с дългогодишни партньори, част от които са най-големите дистрибутори и произодители на торове, семена и техника.

Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" 101
Телефон: 0896710253;
E-mail: marica2007@abv.bg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png