ИРИДА 2003 ООД


irida10.jpgДейност:  Добив и производство на инертен материал – пясък, филц, дренаж  и баластра.

Ключова дейност на фирма ИРИДА 2003 ООД е добивът и производството на инертни материали, с която компанията задоволява нуждите на своята работа по проекти и производство.  Инертните материали са широк набор от естествени  материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали са пясък, филц, дренаж и баластра. Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси.  Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища. Промит речен пясък  различни фракции съгласно изискванията на клиента.

Адрес:  с. Бошуля, общ. Септември, местност „Завоя на река Марица”
Производствени / Търговски бази:  с. Бошуля, общ. Септември, местност „Завоя на река Марица”
Лице за контакт:  Алексадър Илиев
Тел.:+359 886 000043

irida9.jpg

irida8.jpg

irida6.jpg

irida7.jpg

irida11.jpg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png