ХИГИЯ АДhigia_logo.jpgМедицински комплекс „Хигия” е основан през 1991 г. като първото лечебно заведение за болнична помощ с частна собственост в България. Разположен е в модерна 7 етажна сграда, на площ от 6000 кв. м. в центъра на град Пазарджик.
Комплексът включва диагностично-консултативен център с двадесет и два лекарски кабинети, многопрофилна болница за активно лечение със 130 легла и групова практика от фамилни (общопрактикуващи) лекари.

  В началото на 2009 г. болница „Хигия” е сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури и на базовите й възможности за обучение на студенти и специализанти. Внедрената система ISO за управление на качеството, гарантира високо ниво на грижите за пациентите и международно признание на управленския модел на болницата.

Членства: Национална Асоциация на Частните Болници, като заема Председателското място, Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ), Сдружението на Предприемачите и Работодателите в Пазарджик

Адрес:гр. Пазарджик, 4400,
ул. „Св. Иван Рилски” № 3
Тел./факс: 034/ 44 33 06, е-mail: office@higia-bg.com
www.higia-bg.com
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png