ХИГИЯ АД


ХИГИЯБолница „Хигия“ вече 32 години поддържа  високо конкурентоспособно качество на предлаганите медицински услуги, гарантира извършването на прецизни и адекватни медицински изследвания, прилага нови и иновативни методи за профилактика, диагностика и лечение на пациентите си.
 
Към днешна дата в МБАЛ "Хигия" функционират:     Хирургично отделение, Отделение по лицево-челюстна хирургия, Отделение по анестезиология и интензивно лечение,  Отделение по детски болести, Акушеро-гинекологично отделение, Кардиология с катетеризационна зала за интервенционална кардиология, Урологично отделение, Ортопедо-травматологично отделение.
 
 
През изминалите три години бе обновена и медицинска апаратура  във всяко от отделенията на  „Хигия“:
 
  - Последно поколение Дрегер анестезиологични апарати – Primus  - лидерът в анестезиологичната апаратура.
  - Последно поколение Видеоларингоскоп – Иновативен апарат, който в едно на хиляда в случаите на интубация има животоспасяваща роля.
  - Лапароскопска колона Olympus с която вече се извършват и лапароскопски апендектомии и дебелочревни операции. Към нея са окомплектовани и гастроентерологичните екипи с гастроскопи Olympus.
  - Valleylab FX8 - с десет програми – с най-сигурната хемостаза при хирургично кървене.
  - Холмиум лазер  -  най-иновативната техника при бъбречно-каменна болест, за фрагментиране на конкременти, както ендоскопски, така и чрез литолапаксия.
  - Stryker  навигационни системи -  най-ефективното ендопротезиране в Ортопедията.
  - Пациентски монитори – Дрегер и General Electric
  - Ултрамодерен апарат за фюжън биопсия на простатата, осигуряващ 100 процента точна диагноза на тумор на простатата.
  - Най-съвременната технология в областта на естетичната дерматология за неинвазивно ремоделиране на лице –„Morpheus“.
  - Система BodyTite – най-ефективният  неоперативен лифтинг, с резултати сравними с операционна намеса.
 
Средногодишно капацитетът на болницата е около 9500 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни, хотелски условия в стаите.
 
МБАЛ „Хигия” е сертифицирана по ISO и е акредитирана  с най-високата оценка „Отличен“ от Министерство на здравеопазването за цялостната и медицинска дейност, както й за базовите и възможности за практическо обучение на студенти и специализанти.
 
„Хигия“ е първата болница, която въведе система за контрол на качеството на здравните грижи от медицинските сестри, както и първото лечебно заведение у нас с работеща система за регулация и управление на чакащите, която гарантира изпълнението на  директивите на Европейския съюз за защита на личните данни.
 
МБАЛ „Хигия“ АД е пълноправен член на Националната асоциация на частните болници, Българска болнична асоциация, Европейския съюз на частните болници, Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик и Конфедерацията на работодателите и индустриалците /КРИБ/ в България.
 
 
Адрес:гр. Пазарджик, 4400,
ул. „Св. Иван Рилски” № 3
Тел./факс 034/ 44 33 06,
е-mail: office@higia.bg.
WEB: www.higia.bg
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png