Новина: От благотворителната кампания на Сдружението на частните предприемачи и работодатели бяха дарени предпазни материали и апаратура на четири здравни заведения в Пазарджик
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 31 март 2020 - 20:07:00


В рамките на пет дни благотворителната кампания, инициирана от членове на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, събра дарения в размер на 31150 лв. В кампанията се включиха както членове на Сдружението, така и граждани. Средствата бяха разпределени между три здравни заведения: „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“, ЦСМП – ПАЗАРДЖИК и МБАЛ „ХИГИЯ“ -  за закупуване на предпазни средства и медицински пособия, необходими за лечението и защитата от коронавирус COVID – 19. Отделно, по волята на един от дарителите, беше закупена апаратура на стойност 10 хиляди лева за „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД.

По решение на УС на Сдружението най-голяма част от събраните средства – 18 хиляди лева, бяха предоставени на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“, като в договора е залегнало изискването да се закупят материали и апаратура по заявка на завеждащата Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева. Това включва аспирационни помпи, инхалатори, бактерицидни лампи, монитори за отчитане жизнените показатели на болни, Пазарджика също и предпазни средства. Договорът обвързва здравното заведения да осигури максимална прозрачност и да предостави публично информация за закупената техника. За нуждите на  ЦСМП – ПАЗАРДЖИК днес бяха закупени 2 хиляди броя санитарни маски, 90 броя маски FFP2, 500 бр калцуни и 200 броя ръкавици – на обща стойност 5005 лв. Предпазните материали ще бъдат доставени през следващите дни. Тъй като след старта на кампанията беше обявено решението на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, всички здравни заведения да се подготвят за прием на болни с COVID-19, Управителният съвет на Сдружението взе решение остатъкът от събраните средства – 8145 лв, да бъде предоставен на МБАЛ „ХИГИЯ“ - за предпазни средства и апаратура, с ангажимент да предостави публично информация за закупеното със средства от дарението. Извън тези средства, които постъпиха в банковата сметка на Сдружението, по волята на един от дарителите – „Иванов и синове“ ООД – с предоставените от дружеството 10 хиляди лева бяха закупени апарати за обдишване за „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД.
Кампанията на Сдружението на предприемачите беше обявена със срок до 30 март, но ако след днешния ден по сметката на Сдружението постъпят нови дарения, те ще бъдат предоставени на здравни заведения, за да осигурим необходимата защита на медицинския персонал, както и да се подпомогне лечението на заразените с вируса. Сдружението ще продължи да събира средства в подкрепа на битката срещу вируса. Ще бъдат публикувани сканирани всички договори, преводни нареждани, платени фактури с дарени материали.

Към 31 март 2020г,  списък на дарителите:
 
Списък на дарителите  
 ИМЕРАЗМЕР на дарението в лева
1Тракийска зора ЕООД - Александър Стойчев Миндачкин500
2Ангел Стоилов Бакалски500
3ЕТ Благой  Ангелов - КОЛОРАДО1000
4Георги Николов Велев1000
5Делчо Стайков Генчев500
6ДЕ ПЛЮС ЕООД - Димитър Цвятков Събев1000
7Евтим Николов Янев1000
8Иван Димитров Неделчев1500
9Иван Неделев Топузов1000
10ИВАНОВ И СИНОВЕ ООД Иван Стоянов Иванов1000
11Младен Костадинов Младенов1000
12Нишан Артин Бъздигян5000
13ПМ ПАРФЮМИ ЕООД Петър Ангелов Цветков500
14Петър Георгиев Христов1500
15МЕТАЛИКА ООД - Роман Цветанов Цветков3000
16Станоя Атанасов Пипонков500
17Стефан Александров Марков600
20Христо Костадинов Димов500
21Пътстрой ООД - Христо Борисов Комсийски1000
22Костадин Мандаджиев1000
23НОТАРИУС Веселина Георгиева Гагова2000
24Благомир Събев Кацаров50
25Стоян Петров Бабачев200
26Федя Иванов Бузник500
27Николай Райков Терзийски500
28БРОКС - клон Ивайло ООД2000
29ВЕС - АГРО 2002 ЕООД1000
30Марко Янков Карлюков100
31Невена Иванова Карагьозова50
32Георги Спасов Георгиев150
33КАБЛЕ СИСТЕМС ЕООД500
34СИНХРО ООД500
   
   
 ОБЩО31150
 
 
По-долу ще публикуваме договорите със здравните заведения, както и снимки на материалите и апаратурата, закумени със средства от дарението. Тъй като доставките стават по различно време, поетапно ще публикуваме снимки с доставеното.
 
На 1 април 2020 г бяха доставени предпазните материали за ЦСМП, както и чанта за Спешна помощ за Инфекциозното отделение към МБАЛ пЗАРДЖИК.
 
 
darenie_schpr_cspm1.jpg
 
Договорът с ЦСМП- Пазарджик може да бъде видян  тук >>>
Протокол за получаване на дарението - тук >>>
 
darenie_schpr_cspm2.jpg
 
----------------------------------------
На 01.04.2020 г. в МБАЛ Пазарджик беше доставена оборудвана спешна чанта за Инфекциозно отделение на цена 670 лв.
 
20200401_111632.jpg
 
20200401_111853.jpg
 

-----------------------------------------------------------
 
На 02.04.2020 г. в МБАЛ - Пазарджик бяха доставени  три броя инхалатори за Инфекциозно отделение -цена:712.50лв
 
 inhalatori1.jpg
 
inhalatori3.jpg
 

 ----------------------------------------------------------------
 На 3 април 2020 в МБАЛ- Пазарджик бяха доставени:
5эбр. пулсоксиметър - на цена 600 лв
и Медицинска центрофуга - на цена 2580 лв
 
20200403_093218a.jpg
 
20200403_093136a.jpg
 
20200403_095516a.jpg
 
20200403_095501a.jpg
 
20200403_093438a.jpg
 
20200403_093430a.jpg
 
--------------------------------------------------

На 16 април 2020 г. бяха доставени:
 
ларингоскоп- 1 бр.- 420лв
 
laringoskop.jpg
 
принтер - 1 бр. -480лв.
 
 printerr.jpg
 
лаптопи-2 бр.- 2447,66лв.
 
laptopi.jpg
 
 
аспирационни помпи - 2 бр.- 780 лв.
 
aspirator200417.jpg
 
aspirator200417h.jpg
 
---------------------------------------------------
 
 
МБАЛ Пазарджик e използвала дарението от 18 000 лва за закупуване на:
монитори 1 бр
вакуум аспиратори - 2 бр
PIC air premium (иналатори) - 3 бр
пусоксиметър - 5 бр
центрофуга - 1 бр
чанта за спешна помощ - 1 бр
ларингоскоп - 1 бр
NB ACER ( лаптоп) -2 бр
лазерен принтер - 1 бр
кафемашина - 1 бр
чаршафи комплект - 100 бр
маски 350 бр
туника с панталон 6 бр
Предоставените фактури са на обща стойност 17993,68 лв.
 
 
МБАЛ "Хигия" е използвала дарението от 8145 лв за закупуването на:
Предпазни шлемове – 100 броя – 2399 лв
Инсталация за медицински газове но новото COVID отделение – 6421,68 лв
Общо за 8820,68 лв.
 
 
Допълнителни постъпления по банкова сметка и в брой:
 
Кумруян ЕООД    -600 лв    - 31.3.2020 - по банка
ЕЛХИМ ИСКРА АД    -3000 лв- 1.4.2020 - по банка
Васил Терзиев - 150 лв - 25.04.2020 - в брой

На 14 май 2020 на  МБАЛ „Хигия” са преведени допълнително 3750 лв за предпазни средства и/или медицинска апаратура. Подписан е договор, приложени са фактури.
С реализирането на тези средства кампания е приключила, като общият размер на събраните и предоставени дарения е 34900 лв.Новина от Сдружение на предприемачите Пазарджик
( http://businesspz.org/news.php?extend.46 )