Позиция на Сдружението на предприемачите във връзка с рекордно високия ръст на цената на електроенергията за бизнеса
06 авг : 16:57  от admin

ДО
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ИВАН ВАСЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКСдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик се обръща към Вас с искане да предприемете спешни действия срещу рекордно високите цени на електроенергията на свободния пазар и изкуствено създадения дефицит. Допуснатият неоправдано висок скок на цената на електроенергията влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия.
 
Ние от Сдружението на частните предприемачи и работодатели се присъединяваме към исканията на 4-те най-големи бизнес организации у нас - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, за осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, за временно ограничаване на износа на електроенергия  и за подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения.

Заявяваме категоричната си подкрепа и за национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България.


С уважение,

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ, /П/
Председател на УС на
СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
И РАБОТОДАТЕЛИ В ПАЗАРДЖИК
05.08.2021г.
ПазарджикИнициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png