ЛИСТИТЕ НА ЗАХАРИ СТОЯНОВ
26 фев : 17:10  от admin

pam_zahstojnov.jpgБележитият ни възрожденец, живял в най-бурните години на XIX век е прекия свидетел на епохални за България и Балканите събития. А записките-листите, списвани от него свидетелстват и са отражение на живата реалност и личните метаморфози на предците ни, живели в това време.
От най-млада възраст Захари Стоянов е завихрен в кипежа на новите послания, които на вълни заливат Балканите и са цивилизационни пориви, силно повлияни от съвременните европейски тенденции. Те прекрояват света и силно се отразяват в сравнително тихите и непопулярни Балкани.  Със същото динамично развитие наблюдаваме как неграмотното селянче, повлияно от събитията, на които той е свидетел, израства и се превръща в уникален белетрист и пътеписец на своето време.

Предлагам пластичната композиция, наречена „Листите“ да обозначи творческия принос на Захари Стоянов в нашата история и акцентирайки именно на тях, на записките, влагам многопластово значение в тяхното скулптурно изображение. Формообразуването е подчинено на съвременен изказ и синтез на обемите, които в пирамидална композиция, внушават едновременно усещане за пламък, за писец и за структурност с извечните геометрични форми – кръга, равностранния триъгълник, правия ъгъл- символи-тенденции, обозначаващи, търсещите логиката на живота от хилядолетия до днес.
Скулптурната композиция е изградена от неръждаеми тръби с Ø14 mm, огънати върху носеща конструкция от квадратна неръждаема тръба 40x40 mm. Това е съвременен материал, който цели да отрази околната среда върху себе си и свидетелства за нашето настояще, т.е. косвено показва значението на личността и записките на Захари Стоянов днес-130 г. след смъртта му. Тръбният растер ще даде трепет на формите, обозначаващи листите, а конструктивно ще позволи обтичане на въздуха в горещите дни.
Образът на Захари Стоянов е значим и противоречив. Животът му е бил бурен и често скандален /също като времето, за което свидетелства/, завършва го без време в Париж и затова внедрявам бюста му в месингов обемно-пластичен растер, насечен от тръбната структура на своите листи /с размери на лицето около 40-50 см./.
Скулптурата ще бъде долно осветена и светлината ще играе значима роля в експонирането, тя ще създава усещане за полет на листите и ефирност на формата.
Настилката ще бъде изпълнена от гранитни плочи, редуващи се с различни повърхности – полиран и горен гранит. Постаментът-кръг- ще бъде външно завършен с гранитни обрязани павета с размери 15x15см. Триъгълникът в настилката ще бъде от П-образна неръждаема стомана.
Височината на листите е 5 м., широчина-около 6 м., дебелина -9 см.
Държа да кажа, че това което ме провокира като автор, беше възможността по съвременен начин и със съвременни изразни средства да покажа отношението на нашето съвремие към този забележителен и сърцат българин.

14 Ноември 2017 г.                                        Георги Иванов – Жорж Трак
Инициативи

ini_pbf.jpgini_fond.jpg
ini_zah_stoyanov.jpgini_mizia1.jpg

....
Етичен кодекс
e107_handbook.png
Предприемач на годината
e107_themes.png